Denegació d'accés al padró d'usuaris de la Comunitat de Regants