Denegació d'accés a informació sobre les retribucions dels treballadors d'un Ajuntament