Denegació d'accés a informació relativa al complement de productivitat dels treballadors municipals