Denegació d'accés a informació sobre les llicències de terrasses de locals de restauració