Denegació d'accés a informació sobre la seva mare difunta