Denegació d'accés a informació en matèria de personal i sobre l'activitat formativa de l'Ajuntament