Comprovació de la informació personal continguda en les sol·licituds de prestacions socials