Comunicació a un sindicat de dades dels treballadors d'un organisme autònom