Dictamen en relació amb la consulta formulada per la delegada de protecció de dades d’un Ajuntament relativa al control de presència mitjançant sistemes biomètrics