Transferència internacional de dades d'una entitat a les seves oficines ubicades fora de Catalunya