Accés a informació dels treballadors municipals per part del seu òrgan de representació a l'Ajuntament