Comunicació a un delegat sindical d'informació sobre les impugnacions dels treballadors en un procediment de revisió de la RLT