Dictamen en relació amb la consulta formulada per la delegada de protecció de dades d’un Ajuntament relativa a l’ús de la dada del correu electrònic d’una persona per notificar l’inici del procediment administratiu