Utilització de l'empremta digital per accedir a una biblioteca