Dictamen en relació amb la consulta formulada en relació amb els riscos que per als drets i llibertats de l’alumnat, professorat i resta de persones presents als centres educatius pot comportar l’ús lectiu i no lectiu dels telèfons mòbils.