Comunicació de dades per part del concessionari d'un servei públic a l'ajuntament que és titular del servei