Criteris d’actuació en un Ajuntament pel que fa a la gestió i la tramitació de la correspondència