Utilització de dades del Padró Municipal d'Habitants en la celebració de consultes populars