Implementació d'un registre per a actuacions de protecció civil en situacions d'emergència