Comunicació d'informació dissociada per realitzar un estudi per controlar l'absentisme laboral