Dictamen en relació amb la consulta sobre la signatura de documents en format electrònic