La privacitat des del disseny i la privacitat per defecte. Guia per a desenvolupadors