Contacte

Per a consultes podeu contactar:

 

Per telèfon: 012 (de 8 a 22 h, de dilluns a divendres)

Per correu electrònic: atenciopublic.apdcat@gencat.cat

El registre s'haurà de realitzar a través de la seu electrònica. 

 

Autoritat Catalana de Protecció de Dades

C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona
Tel. 93 552 78 00
Fax. 93 552 78 30
apdcat@gencat.cat
www.apdcat.cat

Accesibilitat per a persones amb dificultats de mobilitat: C/ Rosselló, 214 bis, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona

mapa_contacte