• Imprimeix

Principis de protecció de dades

El responsable del tractament ha de complir el que estableix l’RGPD i ha de poder demostrar que ho compleix (responsabilitat proactiva i demostrable).

Les dades personals han de ser:  

  1. Tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat (licitud, lleialtat i transparència).
  2. Recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes i posteriorment no s’han de tractar de manera incompatible amb aquestes finalitats.
  3. Adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten (minimització de dades).
  4. Exactes i, si cal, s’han d’actualitzar.
  5. Conservades de manera que permetin identificar els interessats durant un període no superior al necessari per a les finalitats del tractament de dades personals (“limitació del termini de conservació”).
  6. Tractades de manera que se’n garanteixi una seguretat adequada (“integritat i confidencialitat”).