• Imprimeix

Dret a indemnització

És el dret d’una persona a ser indemnitzada quan pateix una lesió o un dany en els seus béns o drets a causa d’un incompliment de la normativa de protecció de dades per part de la persona responsable del fitxer o encarregada del tractament.

Com s’exerceix
Aquesta indemnització s’ha de sol·licitar a l’Administració pública o als tribunals de justícia.

  • Sol·licituds davant l’Administració pública:

Si qui ha infringit la llei és una entitat pública (o privada que fa tasques per compte d’una entitat pública), la indemnització s’ha de sol·licitar a l’Administració pública, d’acord amb la legislació que regula el règim de responsabilitat de les administracions públiques.

  • Sol·licituds davant jutges i tribunals ordinaris:

Si qui ha infringit la llei és una entitat privada, la indemnització s’ha de sol·licitar davant els tribunals de justícia.