• Imprimeix

Limitacions dels drets

Es poden limitar els drets de l’interessat per salvaguardar:

  • La seguretat de l'Estat.La defensa.
  • La seguretat pública.
  • La prevenció, la investigació, la detecció o l’enjudiciament d'infraccions penals o l'execució de sancions penals, inclosa la protecció davant d'amenaces a la seguretat pública i la seva prevenció.
  • La protecció de la independència judicial i dels procediments judicials.
  • La prevenció, la investigació, la detecció i l'enjudiciament d'infraccions de normes deontològiques en les professions regulades.
  • Una funció de supervisió, d’inspecció o de reglamentació que estigui vinculada, fins i tot ocasionalment, amb l'exercici de l'autoritat.
  • La protecció de l'interessat o dels drets i les llibertats dels altres.
  • L'execució de demandes civils.
  • Altres objectius importants d'interès públic general de la Unió o d'un estat membre, en particular un interès econòmic o financer important, fins i tot en els àmbits fiscal, pressupostari i monetari, en la sanitat pública i en la seguretat social.