• Imprimeix

Secretaria General

Correspon a la Secretaria General l'exercici de les funcions següents:

a) Gestionar els mitjans personals i materials adscrits a l'Autoritat.

b) Dur a terme la gestió economicoadministrativa del pressupost de l'Autoritat.

c) Controlar l'inventari de béns i drets que s'integren en el patrimoni de l'Autoritat.

d) Constituir i actualitzar un fons documental en matèria de protecció de dades personals.

e) Elaborar la memòria anual.

f) Organitzar conferències, seminaris i altres activitats sobre protecció de dades personals.

g) Gestionar els sistemes d'informació mecanitzats de l'Autoritat.


La Sra. Olga Campmany i Casas és la secretària General de l'Autoritat.

Data d'actualització:  22.05.2017