• Guia sobre l'avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades al RGPD (2.0) (enllaç)
Data d'actualització:  27.12.2016