Denegació d'accés a informació sobre determinats treballadors de la Diputació