No actualització per part de la Cambra de la propietat del titular dels béns immobles i del compte corrent on s'efectuen les domiciliacions dels rebuts bancaris.