Principi de qualitat en la seva vessant d'exactitud en el marc de cessions de dades entre AAPP.