Principi d'exactitud en l'adreça a efectes de notificacions.