Campanya "A Internet, controles?"

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha endegat la campanya A Internet, controles? dirigida als infants i als joves amb l’objectiu d’aconseguir que els menors siguin curosos amb la seva identitat i la protecció de les seves dades personals en un moment en què tenen un accés molt obert a les noves tecnologies, tant a casa com a l’escola.

La campanya, desenvolupada a través de diferents accions, està dissenyada per fer arribar de la manera més eficaç una sèrie de recomanacions i hàbits saludables davant la tecnologia. La campanya també persegueix que els menors sàpiguen com actuar davant possibles situacions de risc i que puguin explotar amb seguretat totes les potencialitats que els ofereix la xarxa.