Imatge de capçalera smart cities

Smart cities

La protecció de dades de caràcter personal a les ciutats intel·ligents ("Smart cities")

 

Ateses les implicacions que el desenvolupament de les ciutats intel·ligents (“Smart cities”) poden tenir en la informació de caràcter personal de la ciutadania, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha considerat oportú iniciar un procés de debat sobre aquesta qüestió que serveixi d’element de reflexió tant per a les administracions públiques de Catalunya que volen implantar algun dels serveis que s’engloben dins les smart cities, com per a les empreses que duen a terme el disseny i la implantació d’aquestes tecnologies.


Per a això, hem cregut oportú oferir un primer document per al debat, juntament amb altres materials i referències bibliogràfiques sobre el tema i, alhora, obrir la possibilitat que els diferents agents implicats (ajuntaments i altres administracions, sector públic i privat implicats en desenvolupaments d’experiències Smart City, grups de treball, universitats...) puguin compartir les seves experiències, plantejar dubtes, fer aportacions a aquest document de treball o obrir altres vies de col·laboració, amb vistes a contribuir a la millora, des de la perspectiva de la protecció de dades personals, del desplegament de les smart cities. Les entitats que hi estiguin interessades, poden fer arribar les seves aportacions a la bústia (apdcat@gencat.cat ) o bé a través de qualsevol altre dels canals de comunicació de l’Autoritat.

Materials audiovisuals:

  1. Geolocalització en cotxes de policia.
  2. Geolocalització ("El avance imparable de la geolocalización en el móvil")
  3. "Barclays contactless cards users exposed to fraud".
  4. "Always on-how to program your own NFC chips".
  5. "How NFC phones can steal your credit card info"
  6. "Gooble I/O 2011: How to NFC".
  7. Internet of things Europe-Teaser Nº 1: Student.
  8. Internet of things Europe-Teaser Nº 2: The pillbox.
  9. Internet of things Europe-Teaser Nº 3: Traffic.