Obligacions del responsable i de l'encarregat del tractament