6a convocatòria del Premi Protecció de Dades en el Disseny (2018)

 

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades  convoca la sisena edició del Premi "Protecció de dades en el disseny”, enguany també amb dotació econòmica, per tal de reconèixer les aplicacions i les solucions tecnològiques  que suposen una aportació rellevant per a la protecció de la privacitat en el moment del disseny de les aplicacions. Es tracta, en definitiva, de premiar les aplicacions o sistemes que milloren la implementació de les mesures de seguretat, reforcen el control de les persones sobre la seva pròpia informació i en general, faciliten la gestió de la privacitat.

S'ha ampliat el termini de presentació de sol·licituds per al premi fins al dia 22 de març de 2018 (Resolució de 23 de febrer de 2018, DOGC núm. 7570 de 02.03.2018) 

Convocatòria (Resolució de 25 de gener de 2018, DOGC núm. 7553 de 7/02/2018)  

Annex 1: Bases reguladores

Annex 2: Model de sol.licitud

Annex 3: Model de declaració responsable

 

Substitució d'un membre del jurat: resolució

 

El premi té la dotació econòmica següent: 


PREMI ---- 5.000 euros
ACCÈSSIT 1 ---2.000 euros 
ACCÈSSIT 2 ----2.000 euros