5a convocatòria del Premi Protecció de Dades en el Disseny (2017)

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades  convoca la cinquena edició del Premi "Protecció de dades en el disseny”, per primer cop amb dotació econòmica, per tal de  reconèixer les aplicacions i les solucions tecnològiques  que suposin una aportació rellevant per a la protecció de la privacitat  en el moment del disseny de les aplicacions. Es tracta, en definitiva, de premiar les aplicacions o sistemes que millorin la implementació de les mesures de seguretat, facilitin el compliment de les obligacions legals en matèria de protecció de dades, reforcin el control de les persones sobre la seva pròpia informació i en general, facilitin la gestió de la privacitat.

 

S’ha ampliat el termini de presentació de sol·licituds per al premi fins al dia 30 de març de 2017.

 

Convocatòria (Resolució de 3 de febrer de 2017, DOGC núm. 7309 de 15/2/2017)

 

Resolució d'ampliació del termini per a la presentació de sol·licituds (Resolució de 6 de març de 2017, DOGC núm. 7326 de 10.03.2017)

 

Annex 1: Bases reguladores

Annex 2: Model de sol.licitud

Annex 3: Model de declaració responsable

 

Podeu tramitar la presentació de la sol·licitud en aquest enllaç

 

Enguany, el premi té la dotació econòmica següent:
PREMI ---- 5.000 euros
ACCÈSSIT 1 ---2.000 euros
ACCÈSSIT 2 ----2.000 euros