4a convocatòria del Premi Protecció de Dades en el Disseny (2016)

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades  convoca la quarta edició del Premi "Protecció de dades en el disseny” per tal de  reconèixer honoríficament les aplicacions i les solucions tecnològiques  que suposin una aportació rellevant per a la protecció de la privacitat  en el moment del disseny de les aplicacions. Es tracta, en definitiva, de premiar les aplicacions o sistemes que millorin la implementació de les mesures de seguretat, facilitin el compliment de les obligacions legals en matèria de protecció de dades, reforcin el control de les persones sobre la seva pròpia informació i en general, facilitin la gestió de la privacitat.

 

S’ha ampliat el termini de presentació de sol·licituds per al premi fins al dia 24 de març de 2016.

Convocatòria (Resolució d'1 de febrer de 2016, DOGC núm. 7056 de 10/2/2016)

Resolució d'ampliació del termini per a la presentació de sol·licituds (Resolució de 2 de març de 2016, DOGC núm. 7072 de 04.3.2016)

Annex 1: Bases reguladores

Annex 2: Model de sol.licitud

Annex 3: Model de declaració responsable