3a convocatòria del Premi Protecció de Dades en el Disseny (2015)