1a convocatòria del Premi Protecció de Dades en el Disseny (2013)

1º convocatòria del Premi Protecció de dades en el Disseny 2013

En la primera edició dels premis l’any 2013, el jurat, presidit per la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), la senyora M. Àngels Barbarà, va atorgar:

Premi: Projecte TESIShce, de l'empresa SISinf SL

El projecte TESIShce és una solució per a la gestió assistencial de la història clínica electrònica per a centres mitjans i grans, integrada a l’HC3 (història clínica compartida a Catalunya). Incorpora un sistema d’accés basat en usuaris/perfils, que en permet la traçabilitat i especialment un sistema perquè els pacients puguin determinar el nivell de protecció de la seva informació, ja sigui perquè reben avisos quan un professional accedeix a la seva història clínica o perquè poden decidir qui pot accedir a aquestes dades.

L’empresa SISinf SL, amb seu a Sabadell, es va crear l’any 1997 i es dedica al software de gestió per a clíniques, hospitals i consultoris mèdics.

Accèssit: Projecte iEducació de l’empresa Infoself Girona SL,

El projecte iEducació és unaintranet per a la gestió acadèmica i de recursos de centres docents i per a la comunicació entre personal docent, alumnes, pares d’alumnes i centre. Incorpora un gestor de privacitat de l’aplicació i d’altres funcions relacionades amb la protecció de dades (assistent per al canvi de paraules de pas, gestor d’incidències, registre d’accessos, exercici de drets ARCO, espai per a l’emmagatzematge de documents d’informació sensible i gestió de cookies, entre altres).

L’empresa Infoself Girona, dedicada al sector de les noves tecnologies de la informació i de les comunicacions (TIC), forma part d’Infoself Grup, que va ser creat l’any 1995.

Infoself Group és un conjunt d'empreses que fan servir la tecnologia més adequada i innovadora per a crear les solucions centrades en l'usuari i en els diferents models de negoci, per millorar la productivitat, la gestió, la seguretat i la fiabilitat i per maximitzar els avantatges competitius.

ALTRES EMPRESES QUE VAN PRESENTAR ELS SEUS PROJECTES EN L’EDICIÓ 2013:
Les empreses que també van presentar els seus projectes per optar al Premi Protecció de Dades en el Disseny 2013 són:

  • BLUE BRIDGE TECHNOLOGIES, LTD
  • INNOVERY ESPAÑA S.L.U.
  • STAITEX-CONFIDENCE DATA
  • PRIVIUS IN MIND S.L.
  • SOFTWARE, S.L.
  • GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET SAU
  • SEGURDADES
Data d'actualització:  27.12.2016