• Imprimeix

Autoritzacions de tractaments

Al RPDC s’hi inscriuen les autoritzacions de tractaments de dades de caràcter personal previstes en la legislació vigent (per exemple, per tractar dades sense donar el dret d’informació previst a l’article 5.5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), o les autoritzacions de transferències internacionals de dades de caràcter personal amb destinació a països que no presten un nivell equiparable al que es refereix l'article 33.1 de la LOPD) que formulin els responsables de tractament inclosos dins l’àmbit d’actuació de l’APDCAT.

Si l'autorització prové de la mateixa APDCAT, la inscripció es farà d’ofici. En cas contrari, cal sol·licitar la inscripció a l’Autoritat.
Per tramitar la inscripció d’una autorització, cal aportar la documentació següent:

  • sol·licitud
  • còpia de la resolució d’autorització del tractament, si no l'ha dictada l’APDCAT
  • documentació acreditativa de la representació, si escau
Data d'actualització:  27.12.2016