• Imprimeix

Dret d'impugnació de valoracions

La persona afectada pot impugnar els actes administratius o les decisions privades que impliquin una valoració del seu comportament basats únicament en un tractament automatitzat de les seves dades personals amb la finalitat d’avaluar determinats aspectes de la seva personalitat.
La persona afectada pot sol·licitar que no es dugui a terme el tractament de les seves dades mitjançant l’exercici del dret d’oposició.

Model d’exercici del dret d’oposició

Excepcions a aquest exercici

  • No es pot exercir si la decisió que s’ha adoptat dins el context de la celebració o l’execució del contracte és a petició de la pròpia persona. Però se li ha de donar la possibilitat de defensar el seu dret o interès, i se l’ha d’informar que s’adoptaran decisions sobre aquest tipus de característiques.
  • No es pot exercir si la valoració de la personalitat està autoritzada per llei.