• Imprimeix

Dret de consulta al Registre

Qualsevol persona té dret a saber de forma gratuïta:

  • Si hi ha fitxers i tractaments de les seves dades personals.
  • Quina finalitat tenen.
  • La identitat de la persona responsable del fitxer o del tractament.

Aquest dret implica donar informació sobre quins fitxers té inscrits una determinada persona responsable del fitxer. No és per saber si les nostres dades estan incloses en un fitxer determinat, ja que els fitxers inscrits al Registre no contenen dades personals de ningú en concret.

Amb el sistema de consulta en línia al Registre es facilita a les persones que puguin exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l’entitat que té les seves dades personals, i també es comunica la unitat o el servei al qual es poden adreçar per exercir aquests drets.

Com s’exerceix
Es pot obtenir informació sobre els fitxers inscrits a través de la consulta en línia al Registre de Protecció de Dades de Catalunya.
Per saber quins fitxers hi ha inscrits al Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), cal fer la consulta a www.agpd.es