Són totes les dades referents a la nostra persona que ens identifiquen o ens poden arribar a identificar: nom, cognoms, DNI, adreça postal i electrònica, número de telèfon, característiques físiques, veu, fotografies o altres imatges, etc.

També són dades personals les que fan referència a l'origen racial o ètnic, la salut i la vida sexual, i les que revelen la ideologia, l'afiliació sindical, la religió i les creences. Aquestes dades es consideren sensibles i estan especialment protegides per la llei.

Data d'actualització:  22.12.2016