• Imprimeix

Videovigilància 

La imatge (de la mateixa manera que la veu) és una dada personal i, per tant, el fet d'enregistrar-la (tractar-la) a través de les videocàmeres instal·lades a diferents llocs ha de garantir el dret que totes les persones tenim a la protecció de les nostres dades personals. El tractament de les dades i la seva finalitat han de ser legítims, l'adopció de la mesura ha de ser proporcionada, i el fitxer ha d'estar inscrit en el Registre de Protecció de Dades. S'ha d'informar les persones afectades de l'existència del fitxer o el tractament, de la finalitat de la recollida de les dades, dels destinataris de la informació, de la identitat i l'adreça del responsable del tractament i de la possibilitat d'exercir-hi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
Una altra qüestió és la utilització de videocàmeres per les forces i els cossos de seguretat (policia), que s'instal·len en llocs públics (carrers, carreteres, etc.), que atenen unes finalitats concretes i que es regeixen per la seva pròpia normativa.

Data d'actualització:  27.12.2016