• Imprimeix

Transferències internacionals de dades personals 

No es poden fer transferències de dades personals amb destinació a països que no proporcionin un nivell de protecció equiparable al que presta la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, llevat que s'obtingui l'autorització prèvia del director de l'Agència de Protecció de Dades, que només la podrà atorgar si s'obtenen garanties adequades.

L'Agència de Protecció de Dades avalua el caràcter adequat del nivell de protecció que ofereix el país de destinació atenent totes les circumstàncies que concorren en la transferència o la categoria de transferència de dades. En concret, es té en compte la naturalesa de les dades, la finalitat i la durada del tractament, el país d'origen i el país de destinació final, les normes de dret, generals o sectorials, vigents al país tercer, el contingut dels informes de la Comissió de la Unió Europea, les normes professionals i les mesures de seguretat en vigor del país.

Adequació de tercers països

Data d'actualització:  27.12.2016