• Imprimeix

Fitxers de morosos 

Els fitxers sobre solvència patrimonial i crèdit estan regulats en l'article 29 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que estableix que es poden tractar les dades relatives al compliment o l'incompliment d'obligacions dineràries facilitades pel creditor, sempre que siguin determinats per enjudiciar la solvència econòmica de les persones interessades i que no es refereixin, quan siguin adverses, a més de sis anys, sempre que responguin amb veracitat a la situació actual de les persones interessades.

Aquests fitxers entren dins l'àmbit competencial de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades perquè són fitxers d'entitats privades. En qualsevol cas, pot exercir el dret d'accés, rectificació o cancel·lació i, si les peticions no són ateses pel responsable del fitxer, pot adreçar-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o bé pot fer-ho a través de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que actuarà com a tramitador i traslladarà la seva sol·licitud a l'Agència Espanyola.

Data d'actualització:  27.12.2016