• Imprimeix

Tractament de dades personals

La Llei que regula el règim electoral general estableix que l'Oficina del Cens Electoral és l'òrgan encarregat d'elaborar el cens electoral. La inscripció en aquest cens és obligatòria i els ajuntaments la fan d'ofici, respecte dels residents del seu terme municipal. El cens electoral s'actualitza mensualment i el nom, els cognoms i el domicili són dades censals que s'han de recollir necessàriament.

Els representants de cada candidatura electoral poden obtenir, el dia de la proclamació de les candidatures, una còpia del cens electoral del districte corresponent. El poden utilitzar per enviar propaganda electoral, només durant el període de campanya.