• Imprimeix

Altres documents del Comité Europeu de Protecció de Dades i del Grup de l’Article 29

 

(El Comité Europeu de Protecció de Dades en la sessió de 25 de maig de 2018, va assumir les directrius sobre l'RGPD aprovades annteriorment pel Grup de treball de l'article 29)

 

Guia del Grup de treball de l'article 29 sobre transparència al Reglament 2016/679

 

Guia del Grup de treball de l'article 29 sobre el consentiment al Reglament 2016/679

 

Guia del Grup de treball de l’article 29  sobre el dret a la portabilitat

Preguntes freqüents 

 

Guia del Grup de treball de l’article 29  sobre el delegat de protecció de dades (DPD)

Preguntes freqüents

 

Guia del Grup de treball de l’article 29  per identificar l’autoritat de control líder  

Preguntes freqüents 

 

Guia del Grup de treball de l'article 29 per a l’avaluació de l’impacte en la protecció de dades (DPIA) i per determinar si un tractament pot generar un alt risc als efectes del Reglament 2016/679 

 

Guia sobre la notificació de les violacions de seguretat

 

Guia sobre decisions automatitzades i elaboració de perfils

 

Guia sobre l'aplicació i la determinació de les multes administratives 

 

Directrius 1/2018 del CEPD sobre certificació i criteris de certificació d’acord amb els article 42 i 43 del Reglament 2016/679 (versió provisional sotmesa a consulta pública) Disponible en anglès

Directrius 2/2018 del CEPD sobre les excepcions de l’article 49 del Reglament 2016/679 (Disponible en anglés)

(El Comité Europeu de Protecció de Dades en la sessió de 25 de maig de 2018, va assumir les directrius sobre l'RGPD aprovades annteriorment pel Grup de treball de l'article 29)