• Imprimeix

Segona edició de la jornada: L’aplicació efectiva del Reglament europeu de protecció de dades

21/03/2018 09:03
Jornada 16 de març 2018 - Santiago Farré

Santiago Farré

16 de març - Joana Marí

Joana Marí

16 de març 2018 - Ramón Miralles

Ramón Miralles

Davant l’èxit de la primera edició de la jornada i la sol·licitud massiva per assistir-hi, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en va organitzar una segona sessió per ajudar les entitats en el procés d’aplicació efectiva del Reglament general de protecció de dades europeu.

L’objectiu va ser facilitar, a totes les entitats dins de l’àmbit d’actuació de l’Autoritat, els mitjans necessaris perquè puguin aplicar la normativa europea de protecció de dades a les seves organitzacions.

Al llarg de l’acte, es van presentar les tasques que han de desenvolupar els delegats de protecció de dades de les entitats, organitzacions i institucions i es van presentar els instruments que l’Autoritat posa a la seva disposició.

Hi va intervenir Santiago Farré, cap de l’Assessoria Jurídica de l’APDCAT, que va fer la ponència “Un nou horitzó per a la protecció de dades”, en la qual va destacar que el nou Reglament incorpora un element clau: la responsabilitat proactiva i demostrable en el tractament de dades, l’acccountability. Va fer referència, també, al  conjunt d’obligacions que estableix el Reglament.  

La responsable d’Avaluació i Estudis Tecnològics i delegada de protecció de dades de l’APDCAT, Joana Marí, va impartir una ponència sobre la importància que, a partir d’ara, adquireix la figura del delegat de protecció de dades (DPD). El DPD és una peça fonamental per adequar-se al nou Reglament, ja que és la figura encarregada de supervisar, assessorar i garantir que les dades es tracten correctament dins de cada organització. Així mateix, el DPD serà obligatori per a organismes i autoritats públiques i per a entitats que efectuïn tractaments a gran escala que suposin una avaluació sistemàtica i habitual dels interessats, o entitats que tractin a gran escala categories especials de dades (salut, ideologia, etc.).

En la seva intervenció, el coordinador d’Auditoria i Seguretat de la Informació de l’APDCAT, Ramon Miralles, va presentar les eines telemàtiques i de suport que faciliten el compliment del Reglament europeu, com ara la comunicació de la designació del delegat de  protecció dades, la sol·licitud de còpies dels fitxers registrats i la versió 2.0 de la guia d’avaluació d’impacte.

L’acte es va celebrar el 16 de març de 2018, de 10.00 a 13.00 hores, a la sala d’actes del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, carrer d'Ausiàs Marc, 40, de Barcelona.